Gransheradkalenderen

Gransherad historielag har som sentral aktivitet å gi ut Gransheradkalenderen hvert år.

Vi tar imot lokalhistorisk stoff i form av tekster og bilder så vel av eldre som nyere dato.

Bilder som kan være aktuelle for kalenderen kan leveres til medlemmer av kalendergruppa.
Vi kan også etter avtale komme hjem til folk for å skanne bilder hvis noen ønsker det.

Ansvarlige for Gransheradkalenderen 2023 er: 
Per Olav Gunnes (leder)
Bjørg Harman
Olav Kopsland
Olav Masteholtet
Karin Rønningen
Toralf Bratterud
Bjørn Aasland

Skanna bilder og annet lokalhistorisk stoff kan også sendes på e-post til post@gransheradhistorielag.no


Ønsker du tidligere årganger av kalenderen gå til nettbutikken vår.